• Podělte se o pozitivní zkušenost z naší spolupráce a doporučte nás Vašim známým a přátelům:
 Udalosti
Košík:je prázdný
bez DPH:0.00 Kč
s DPH:0.00 Kč

Czech Carp Cup 2019

Propozice Czech Carp Cup 2019
       Revír: rybník  Brodský(Broďák) u Červeného Kostelce
                      CZECH CARP CUP 110 hodin
                                   
                  
PRAVIDLA:
CZECH  CARP CUP 110 hodin

TEAM:
Závodu se mohou zúčastnit jednočlenné, dvoučlenné- tříčlenné týmy. Závodu se zúčastní max. 21 týmů.
ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:
 
14.5.2019 úterý        12,00h-14,00h    prezentace týmů
                    14,00h-15,00h  losování prvního poločasu závodu                                                                                                                   
                                  informace o závodu , propozice  
                                 15,00h   odjezd na lovná místa        
                     16,30–17,00h   první zakrmování ze břehu
                                                                                                                       
14.5.2019   18,00h zahájení prvního poločasu závodu 60 hodin
                        (nahazování a zakrmování pouze ze břehu)
 
15.5.2019  středa           průběh prvního poločasu
                          14,00-18,00h  trénink na soutěž
16.5.2019   čtvrtek         průběh prvního poločasu
                                  14,00-18,00h  trénink na soutěž
                   19,00-20,00h losování druhého poločasu závodu
             22,00h až 6,45h  ZÁKAZ ZAKRMOVÁNÍ                  
17.5.2019   pátek         6,00h        konec prvního poločasu
                           6,00 – 6,30h přesun na lovná místa  
                                                   druhého poločasu     
                       6,45-7,00h  první zakrmování pouze ze břehu
                                          
                                          
          8,00h zahájení druhého poločasu závodu 50 hodin
         (nahazování a zakrmování  pouze  ze břehu)
 
                        Začíná soutěž v sektorech  A , B , C
 
         Váha ulovených ryb z prvního poločasu se započítává 
         do vylosovaného  sektoru  A , B, C  pro druhý poločas
                 
18.5.2019    sobota      průběh druhého poločasu
                                    9,00-12,00h trénink na soutěž
Od 14,00h bude probíhat soutěž,která se započítává do závodu. Účastnit se budou minimálně vždy dva týmy aby nedošlo k pochybnostem.
 
19.5.2019    neděle      průběh druhého poločasu
 
19.5.2019   neděle    10,00h  konec lovu
 
                                  
             11.00-12,00h  vyhlášení výsledkůLOSOVÁNÍ:
14.5.2019 úterý
 14,00- 15,00h Losování prvního poločasu závodu 60 hodin  

1.Kapitán vylosuje pořadové číslo k losování lovného místa pro první poločas. (Pořadí losování  dle přihlášky o zaplacení startovného)
2.Kapitán vylosuje lovné místo pro  první poločas závodu.
 Pokud se tým,  nedostaví včas k prezentaci a losování ,bude mu přiřazeno  číslo, které nebylo vylosováno pro první poločas.
16.5.2019 čtvrtek
19,00 – 20,00h    Losování druhého poločasu závodu 50 hodin
1.Kapitán vylosuje pořadové číslo k losování lovného místa pro druhý poločas.(Pořadí losování dle přihlášky o zaplacení startovného)
2.Kapitán vylosuje lovné místo pro druhý poločas závodu.
 
3.Začíná soutěž v sektorech A, B ,C  ( váha ulovených ryb z prvního poločasu se započítává do vylosovaného sektoru  A , B , C )


 
BODOVÁNÍ:
Boduje se 5 nejtěžších ryb a to kapr, kapr KOI od 70cm včetně. Ryby se váží digitální váhou ve vážící tašce.
 Bodování provádí rozhodčí, po zvážení a zapsání váhy ryby musí být ryba,zapsána a neprodleně vrácena vodě v jeho přítomnosti .Uchovávání ryb pouze v EKO vezíru s pevnými kruhy ,rybářské saky a tašky  jen v případě momentální nedostupnosti sektorového rozhodčího a hlavně v noci. Vítězem závodu se stává tým s největším počtem kilogramů. V případě rovnosti váhy rozhoduje o pořadí největší váhová ulovená ryba a v případě, že nerozhodne ani toto kritérium, bude rozhodující první ulovená bodovaná ryba (čas ulovení) , přičemž se zohledňuje pouze kapr,kapr KOI.

PROTEST:
Každý soutěžící má právo vznést protest a to v případě, že bude mít podezření na porušování
pravidel závodu, nikoliv však na pravidla samotná. Protest musí být podán písemně a neprodleně při zjištění podezření k rukám hlavního rozhodčího. Podání protestu je zpoplatněno částkou 1000,-Kč, která v případě neuznání protestu propadá ve prospěch pořadatele. Na protest podaný v jiné formě nebude brán zřetel a žádný z rozhodčích se jím nebude zabývat. Případný protest řeší hlavní ředitel závodu a hlavní rozhodčí.
PŘESUN NA MÍSTA A PŘÍPRAVA LOVNÉHO MÍSTA:
Dle časového harmonogramu se mohou závodníci přesunout na vylosovaná místa, započít se
stavbou tábora a připravit si lovné místo. Přípravou lovného místa se rozumí nalezení vhodného místa k lovu,  předběžného zakrmení dle harmonogramu závodu. Do začátku závodu nesmí být zahájen lov, to znamená, že udice s  nástrahy musí být mimo vodu jezera.
Lovný sektor
Každý CT vylosuje sektor, který je vyznačený v terénu páskou. Na vodě je sektor omezen přímkou – kolmicí na protější břeh, prodlouženou z ohraničení pobřežního sektoru, mezi sousedními teamy bude vždy jen jedna páska. Pořadatel připraví mapu, ve které budou vyznačeny všechny stanoviště a sektory závodu.CARP TÝM nesmí používat žádnou označovací bójku(tyčová bójka,H bójka,marker) umístěnou v sektoru,háčky s protihrotem ani háčky se zamáčknutým protihrotem,nesmí nahazovat udice z vody,porušení lovného sektoru(místa),nepovolené návnady a nástrahy,  při porušení  -  ŽLUTÁ KARTA  a STOP na 3 hodiny rybolovu.Na vodě může být hranice sektoru označena bójkou pořadatele. Sousední týmy si musí před začátkem závodu potvrdit hranice . V případě sporu rozhodne o hranici sektorový rozhodčí, který své rozhodnutí potvrdí do startovního lístku. Jakékoliv změny hranic sektoru a manipulace s hraniční bójkou v průběhu závodu nebudou tolerovány a jejich překročení bude považováno za hrubé porušení pravidel. Do sektoru má přístup pouze soutěžní družstvo, rozhodčí a pořadatelé. Dalším osobám je vstup povolen pouze s vědomím rozhodčího, tým je zodpovědný za přítomnost, ne však pouhý průchod, cizích osob ve svém sektoru.
LOV:
Lov kaprů dle Rybářského řádu platného pro samostatný revír , platného od 1.1.2019a to v
režimu povolenky systémem CH a P ( chyť a pusť ).
Při samotném lovu musí být vždy na  stanovišti  přítomen  jeden člen týmu,pokud by nebyl ani jeden člen týmu přítomen na stanovišti  musí být vytaženy všechny čtyři  udice z jezera.
POVOLENÁ TECHNIKA LOVU:
Každý CT loví na čtyři pruty s koncovou udicí s jedním jednoháčkem bez protihrotu,zamáčknuté protihroty nejsou povoleny (může být udělena žlutá karta) , nástraha tzv. na vlas. Montáž musí být provedena tak, aby v případě utržení udice došlo k uvolnění použité zátěže(pouze průběžná montáž),zakazuje se používání olověné šňůry na odhoz pouze monofilní vlasec, pletená šňůra je zakázána.Jako nástrahu a návnadu mohou soutěžící použít pouze boilies (ne však boilie rohlíkové) , pelety,obalovací těsta,dipy a boostery jsou povoleny . Partikl povolen pouze řepka a pšenice. ŽIVÁ NÁSTRAHA, KUKUŘICE,HRÁCH,TYGŘÍ                                                                                                                                                                                                              OŘECH,METHOD MIXY JSOU ZAKÁZÁNY. V průběhu závodu bude namátková kontrola,kdy má rozhodčí a pořadatel závodu právo kdykoliv zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu , montáže udic a háčky bez protihrotu. Tým je povinen umožnit na žádost rozhodčího a pořadatele kontrolu udic a připraveného krmení např. v autě, bivaku a podobně. V průběhu závodu platí pro oba poločasy  (krmení a nahazování udic pouze ze břehu).

POVOLENÉ VYBAVENÍ:
  cobra, prak , SPOMB,PVA
Povinné vybavení: Každý CT musí být vybaven vhodnými kaprařskými podběráky o délce
ramene alespoň 80 cm, odháčkovacími podložkami, vyprošťovačem háčků, desinfekčním
prostředkem k ošetření ryb,2x ekovezír s pevnými kruhy,nebo rybářské saky a tašky. Je nutný mobilní telefon pro spojení s rozhodčími.
K podebírání ryb se smí používat pouze podběrák s minimálním rozpětím ramen 80 cm, používání menšího podběráku je zakázáno. Zdolávání a podebírání ryb můžou pouze členové týmu a rozhodčí. Členové týmů ,který zdolávají a podebírají rybu podběrákem , můžou vstoupit a podebírat rybu z vody cca. 10m - označeno značkou ,aby nešlo k poškození zdolávané ryby.(doporučujeme brodící boty , prsačky, gumové holiny)
 
 POHYB A CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKÚ ZÁVODU:

Každý z účastníků závodu včetně jejich doprovodu je povinen chovat se ohleduplně k přírodě. Je přísně zakázáno jakkoliv poškozovat pobřežní porosty, rozdělávat oheň jinak, než v nadzemních zařízeních (gril, vařič). Po ukončení závodu je každý povinen odklidit odpadky na předem určené místo do připraveného kontejneru v hlavním autokempu. V průběhu závodu je soutěžícím a jejich návštěvám přísně zakázáno přejíždění motorovými vozidly kolem jezera, soutěžící mají svá vozidla na určeném místě. Návštěvy musí auto odstavit na označených parkovištích. V odůvodněných případech může přejetí vozidla závodníka povolit rozhodčí, závodník si však musí při návratu nechat vozidlo zkontrolovat rozhodčím v prostoru stanoviště rozhodčích. Porušení tohoto nařízení může vést k vyloučení týmu ze závodu. Při porušení společenských pravidel před, v průběhu i po skončení závodů může být člen případně celý carp tým bez náhrady vyloučen ze závodu. V případě udělené žluté karty(jako v kopané)za porušení, nedodržení pravidel, bude mít carp tým zastaven činnost  na tři hodiny rybolovu.Výsledky vyloučeného týmu se anulují, v případě vyloučení týmu po ukončení závodu propadá případná výhra ve prospěch pořadatele. Všichni přítomní se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Případná vzniklá škoda nebude účastníkům závodu pořadatelem hrazena a pořadatel za ni nenese žádnou odpovědnost. Účastníci, kteří způsobí škodu,
škodu musí  nahradit.
V areálu AUTOCAMPU je  možno využití studené a  teplé vody ,sprchy,WC, restaurace (teplá, studená kuchyně).


 
Vyhodnocení
Pokud se CT stane hodnoceným v rámci 1.- 3. místa  hlavních cen, nebude hodnocen v rámci sektoru a vítězem sektoru se stává další následující CT, který nebyl oceněn v rámci hlavních cen.

1.místo      Hotovost     30000,-      +     věcné ceny ,poháry
                        

2.místo      Hotovost     20000,-      +     věcné ceny ,poháry

3.místo      Hotovost     10000,-      +     věcné ceny ,poháry
 
4.- 21.místo   -        věcné ceny

1.místo v sektoru  A , B , C  -   věcná cena,pohár
2.místo v sektoru  A , B , C  -   věcná cena
3.místo v sektoru  A , B , C  -   věcná cena

Nejtěžší   Kapr  Lysec               -         věcná cena, pohár
Nejtěžší   Kapr  Šupináč            -         věcná cena, pohár
První ulovený KAPR nad 20kg -         věcná cena
První ulovená ryba                    -          věcná cena
 
Ceny jsou v hodnotě více jak     130 000,-Kč
 
 
PŘIHLÁŠKY:
Přihláška musí obsahovat název týmu,jméno kapitána a  druhého člena týmu,kontaktní email.,telefon.
Přihlášky zasílejte na email. j.jardarehak@seznam.cz
tel.603 281 846
Přihlášené týmy budou uvedeny na stránkách www.jrproducts.cz
ONLINE přenos na facebook  závodu CZECH CARP CUP  2019,JRPRODUCTS.CZ
Startovné pro dvoučlenný tým 10500,- a pro tříčlenný tým 11000,-( v ceně startovného 4x oběd,4x večeře pro  závodníky (st,čt,pá,so),bude zaváženo na místa závodníků.
Startovné se bude hradit bankovním převodem na účet - 770864163/0800 Č.spořitelna(zpráva pro příjemce název týmu nebo jméno kapitána),nejpozději do 20 dní od vaší přihlášky na email.Po uhrazení startovného nebo zálohy 5000,-Kč bude registrace týmu platná a bude vám zasláno registrační číslo k losování.
Pořadatel může závod zrušit bez uvedení důvodů a startovné bude vráceno v plné výši.
Poslední možný termín přihlášky je 15.4.2019.

Kontakt  na  www.jrproducts.cz
Seřazení